Los programas, PROA, PROA+ Auxiliar Lingüístico se benefician de fondos europeos